Wellcome

Uống thuốc bắc mát trong trv Veo ăn uống dễ chịu hẳn lên bà Nội còn phải khen thuốc tốt

Uống thuốc bắc mát trong trv Veo ăn uống dễ chịu hẳn lên bà Nội còn phải khen thuốc tốt! Đúng là ko uống đc thì thôi chứ đông y vẫn thật là tốt! Veo chưa phải uống 1 hộp men tiêu hoá nào luôn, trv ăn
Xem chi tiết